Srpen 2014

Mysli zdravě - Buď zdravý

30. srpna 2014 v 17:55 | Iveta Kočířová
Manifestujte si lepší zdraví:

Mysli zdravě - Buď zdravý

Pokud prožíváme nemoc, chorobu nebo jiný zdravotní problém naše myšlenky se přirozeně zaměřují na nepohodlí způsobené tímto stavem. Tohle zaměření avšak přináší další nepohodlí (stejné přitahuje stejné). Občas je samozřejmě těžké v takových chvílích kontrolovat naše myšlenky, obzvláště pokud jste v bolestech.

Pokud budeme zkoumat některé ze způsobů, jak nemoc nebo onemocnění přicházejí do našeho života, můžeme vidět, kolik z toho jsme vlastně přivedli na základě vlastních myšlenek, pocitů a názorů. Stres, úzkost, strach, pochybnosti a obavy mohou rozebrat přirozený imunitní systém našeho těla a způsobují, aby se nemoci v našem těle více dařilo.

Někteří oponenti Zákona přitažlivosti budou klást otázky typu "Kdo by si přál přitáhnout do svého života rakovinu? Nikdo nechce ve svém životě takovou nemoc." To je pravda. Nemoc je přitahována, protože se člověk někdy zaměřoval na věci (možná i nesouvisející), které způsobily takové vibrace. Osoba byla zaměřena na stres nebo strach tak dlouho, až bylo tělo oslabeno a "dovolilo" propuknout onemocnění.

Nemocní lidé se potom zaměřují na léčení, což je správný přístup, ale tohle stále vede jen k nemoci. Na místo toho by se měl člověk zaměřit na zdraví.
Nevzdávejte se léků a řiďte se radami od Vašich lékařů, neboť léky a podpora pomocí mysli může fungovat harmonicky.

Co by měl člověk přesně dělat, když už je nemocný? Zde je pár bodů:

1. Určete si záměr: definujte Vesmíru, co pro vás přesně znamená "dobrý zdravotní stav".
2. Představte si perfektní zdraví: Tohle Vám pomůže, abyste se zaměřili na výsledek. Nepředstavujte si cestu k tomuto stavu.
3. Eliminujte stres: Udělejte vše proto, abyste eliminovali všechny stresové situace z Vašeho života.
4. Méně se zaměřujte na léčení: Udělejte vše proto, abyste se zaměřili na stav, který chcete cítit.
5. Mluvte pozitivně: Učení se mluvit pozitivně a dávat si pozor na to, co říkáte, může být dlouhá cesta k zvýšením vibrací. Tím, že musíte změnit svá slova, Vás nutí hodnotit své pocity, což může mít za následek změnu toho, jak se cítíte = tedy zvýšit si své vibrace.
1. Jednejte: Pokud jde o Zákon přitažlivosti, je tento bod při manifestaci zdraví velmi důležitý. Vašim úkolem je jednat, ať už je Vaše inspirace jakákoliv. Může to být návštěva lékaře, praktika atp.
2. Buďte vděční: Oslavte své malé vítězství na cestě k uzdravení. Děkujte Vesmíru za všechna vítězství. Buďte vděční za všechno ve Vašem životě.

Přitahování si lepšího zdraví do Vašeho života není v ničem odlišné od jiných věcí, které chcete pomocí Zákona přitažlivosti přitáhnout. Jediný rozdíl je ve Vaší mysli.

Autorem slov, z kterých čerpám, je Joe Vulgamore PCP, CBI - instruktor Hermetické metody (7 zákonů).


Neutralizace negativních myšlenek

23. srpna 2014 v 12:53 | Iveta Kočířová
Jakožto lidské bytosti máme všichni čas od času myšlenky, které nám skáčou do hlavy a projevují negativní pocity. Máme myšlenky vzbuzující obavu, zmatenost, odrazenost, strach, a spoustu dalších "negativních" emocí, které jsou spojené s těmito myšlenkami.
Mnoho z nich vzniklo na základě událostí, které jsme si přitáhli do života. Někdy tyto myšlenky přicházejí na základě domněnek, které máme dané společenskými standardy. Některé jsou zakořeněny hluboko v nás jako výsledek nějakého trauma z minulosti. Mohou zapříčinit, že cítíme bolest, depresi, strach, lítost, apod.. což jen přitahuje další podobné emoce do našeho života.
Myšlenky a emoce jsou energie. Dle vědeckých výzkumů nemůže být energie zničena, může být jen změněna její forma, vibrace či její frekvence. Musíte pochopit, že každá myšlenka, kterou jste kdy měli, je ve Vás od začátku života, nezmizela, nachází se ve Vaší blízkosti. Nikdo nechce přitahovat strach, depresi apod., ale zákon polarity a rytmu říkají, že se tyto emoce objeví. Myšlenky jako takové jsou bezduché a bezmyšlenkovité, postrádají vědomí. Avšak nesou sílu přitažlivosti. Nejenom, že přitahují podobné vibrace, ale také lidi/události, což je výsledkem zákona korespondence.

Jak negativní myšlenky odeženeme z hlavy?

Musíme pochopit, že i když bychom neměli tyto negativní myšlenky, neznamená to, že negativní energie zcela odejde. Jakmile jsme ji jednou vytvořili, i kdyby dávno v minulosti, existuje napořád. Ať je to pozitivní nebo negativní energie, zůstává stále při nás jako rezistence a limitující přesvědčení. Co musíme udělat - neutralizujeme negativní myšlenky a pocity, aby nám v budoucnu nemohly ublížit. Neutralizace negativních myšlenek a pocitů je klíčem ke změně okolností okolo nás.

Kroky k neutralizaci negativismu:

1. Oprašte se - oprašte "imaginárně" celé své tělo od hlavy až k patám, nechť negativní energie odejde pryč. Představte si to jako, že jste špinaví a čistíte se.
2. Vizualizujte - dostaňte do Vaší mysli něco, k čemu máte naprosto neutrální postoj. Například stavění zdi, nebo zaměření své mysli na růžové balonky.
3. Počítací hry - pokud máte problém si představit, jak stavíte zeď, nebo neholdujete představě o růžových baloncích, jednoduše zkuste techniku počítání. Například 7, 14, 21,… až 500 - jelikož je to těžké, Vaše mysl se tím "přeprogramuje" a přemýšlí nad počítáním.
4. Meditujte - říká se, že stačí 10 minut denně a náš život se začne měnit.

Každému sedí jiná metoda, záleží na člověku. Nebojte se experimentovat.


Autorem slov, z kterých čerpám, je Joe Vulgamore PCP, CBI - instruktor Hermetické metody (7 zákonů).Mluvte pozitivně ...

22. srpna 2014 v 13:59 | Iveta Kočířová
Jiná cesta k zvýšení Vašich vibrací k pozici manifestování věcí, které chcete ve Vašem životě, je dávat si pozor na Vaše slova - tedy mluvit pozitivně. Slova, která si vybíráme jsou zrcadla toho, jak se cítíme. Slova jako "nemůžu" nebo "zkouším" nebo "nikdy" je zpráva, kterou posíláte Vesmíru. Tyto slova zrcadlí Vaše přesvědčení ve Vás samotné nebo Vaši sebejistotu. Pokud říkáte, že "zkusíte" to, či ono, zpráva, kterou tím Vesmíru říkáte, je ve skutečnosti taková: "Nevěřím, že můžu tento úkol splnit." Slovo "zkusit" je jen jiným slovek pro neúspěch. Pokud jste slyšeli někoho, jak říká "Zkoušel jsem vyhrát závod.", co doopravdy tvrdí je: "Prohrál jsem ten závod.". Vybírejte Vaše slova moudře.
To, že musíte přemýšlet a vybírat svá slova, Vás nutí hodnotit Vaše pocity, což na druhou stranu znamená, že Vám to nabízí příležitost změnit to, jak se cítíte... nebo lépe řečeno, zvýšit své vibrace.

Cvičení:
Po celý jeden den, od momentu, kdy se probudíte, se soustřeďte na to, co říkáte. Odstraňte z Vašeho slovníku slova jako: "nemůžu, nebudu, neudělám, nevím, nechci, zkouším,..."
Například na místo toho, že řeknete svým přátelům "Nemůžu dnes večer ven" řekněte větu jinak, více pozitivně "Myslím, že dnes večer zůstanu doma".
Je to velmi těžké cvičení. Může trvat dlouhou dobu, než si jej osvojíte. Ale nakonci tohoto procesu si poděkujete.

Máte na to!!!

Autorem slov, z kterých čerpám, je Joe Vulgamore PCP, CBI - instruktor Hermetické metody (7 zákonů).

Vesmír je tvým zrcadlem

19. srpna 2014 v 22:53 | Iveta Kočířová
Lidé se stále ptají, proč přitahují špatné lidi, nenávistníky, alkoholiky, zneužívače, zlatokopy, nebo cokoliv "negativního" do svého života.
Odpověď na tuto otázku je uvnitř každého z nás. Někde uvnitř, ač vědomě či nevědomě, naše akce, reakce, pocity a myšlenky přitahují tyto situace/ lidi.
Dobré zprávy jsou, že máme obrovskou sílu uvnitř sebe to vše změnit! K tomu, abychom změnili vše ve svých vnějšíchh okolnostech, musíme provést změny uvnitř nás. Nyní vidíte tyto věci/ okolnosti/ lidi jako problémy nebo potíže, ale Vesmír je schválně postavil před Vás jen z jediného důvodu... pro Vaše dobro/ blaho. Jsou tady a proto z nich můžete získat moudrost, sílu a informace.
Jeden způsob, jak začít niterní změny, je začít "přeprogramovávat" Vaše přesvědčení.


Sedm univerzálních zákonů

19. srpna 2014 v 9:46 | Iveta Kočířová
Starodávné učení datované více jak 5 tisíc let, od dob starodavného Egypta a starodávného Řecka včetně Véd starodávné Indie - všechny tyto nauky měly společný základ, což bylo 7 univerzálních zákonů (zkratka "7UZ"). Zkuste si představit užití Zákona přitažlivosti jako tkaní látky. "7UZ" je jako 7 odlišných vláken, které použijete k utkaní látky. Pokud je byť jen jeden pramen zamotaný, nemůžete ve tkaní pokračovat, dokud ho nerozmotáte, že? Jakmile jsou všechny prameny uspořádané, látku snadno dokončíte.

Pojďme se tedy na 7 univerzálních zákonů podívat:

1. Zákon božské jednoty
2. Zákon vibrace
3. Zákon korespondence
4. Zákon příčiny a efektu
5. Zákon polarity
6. Zákon rytmu
7. Zákon pohlaví


Zákon božské jednoty

Ve Vesmíru je propojeno všechno se vším. Cokoliv, na co myslíme, říkáme nebo děláte a věříte, bude mít odpovídající důsledek na vše, včetně světa kolem nás. Všechno, co existuje je jedno, včetně Vesmíru. Jsme vždy propojeni se sílou Vesmíru, protože vesmírná energie je všude kolem nás a prosakuje skrze všechny živé i "neživé" (materiální) věci. Vědomost Vesmíru je nekonečná a pro nás vždy přístupná. Každá duše je součástí vesmírné energie. Všechno: Vědomí, Proud, Čisté Vědomí nebo Univerzální myšlenková energie rovněž označována jako Životní Síla, Zdroj či Vesmír, to vše je JEDNO. Všechno je obsahuje energii a existuje jako energie. Neexistuje zde žádná separace.


Zákon vibrace

Tento zákon říká, že vše, co existuje v našem Vesmíru, viditelné nebo neviditelné, je složeno z čisté energie nebo světla, které rezonuje ve vibrativní frekvenci či vzorci. Všechny události, myšlenky a pocity mají své vlastná vibrace či frekvenci. Stejné přitahuje stejné. Pokud si volíte dobré myšlenky, více dobrých myšlenek se připojí a budete v dokonalé harmonii s Vesmírem a s ostatními lidmi se stejnými myšlenkami. Myšlenka je to, kde to celé začíná. Jak Vaše vědomá mysl lpí obvykle na jistých myšlenkách, ty se v průběhu stávají "zakořeněné" v nevědomé mysli. Stanou se dominantní vibrací. Tahle dominantní vibrace nastaví rezonanci s dalšími podobnými vibracemi a přitáhne je do Vašeho života. Pro změnu Vaše vibrace ovlivní vše kolem Vás - Vaše prostředí, lidi, objekty a dokonce i prázdný prostor kolem Vás, což Vás opět ovlivní (zřejmě začarovaný kruh). Vaše pocity, moment za momentem, urují Vaši vibraci. To je to nejpodstatnější v Zákonu přitažlivosti. Pokud chcete do svého života přitáhnout více peněz, lepší vztahy, štěstí a hojnost, MUSÍTE zvýšit své vibrace k tomu, co chcete. Dávejte si pozor, na Vaše myšlenky.


Zákon korespondence

"Tak jako nahoře, tak i dole, tak jako dole, tak i nahoře." To znamená, že je zde harmonie, shoda a korespondence - mezi fyzickou, psychickou a spirituální oblastí. Ten samý vzorec je vyjádřen na všechny roviny existence od nejmenších elektronů po ty největší hvězdy a tak podobně. Vše je JEDNO. Apollonův starodávný řecký chrám v Delfách odkazoval na tento úžasný zákon korespondence v nápisu "Věz o sobě a budou o tobě vědět všechny záhady Bohů a Vesmíru". Váš vnější život je projekce Vašeho vnitřního života. Vaše vztahy, zdraví, bohatství a pozice jsou zrcadlení Vašeho vnitřního světa.


Zákon příčiny a následku

"Každá příčina má svůj následek, každý následek má svoji příčinu." Ve shodě s tímto zákonem, každý následek, který zažíváte ve fyzickém světě má velmi specifickou příčinu, která vzniká ve Vašem vnitřním či psychickém světě. Abyste se stali svým "nejlepším Já", musíte ovládnout svou mysl. Šance, štěstí, náhoda jsou pojmy užívané lidmi, kteří odmítají či ignorují tento zákon, avšak náhoda, štěstí a šance neexistuje.


Zákon polarity

"Vše je duální, všechno má své póly." Můžete transformovat Vaše myšlenky z nenávisti na lásku, ze strachu na kuráž, a to tím, že budete vědomě navyšovat své vibrace. To je v starodávných Hermetických učeních nazýváno jako Umění polarizace.


Zákon rytmu

"Vše má svůj tok. Všechno má své směry. Všechny věci vzrostou a upadnou." Jakmile něco dosáhne bodu kulminace poté zpětně klesne na minimum až úplně zmizí. Když cítíte, že Vás zákon začíná "tahat zpět" nepropadejte strachu, a nezačněte býti odrazeni. Na místo toho, s vědomím, že jste jedno s Universem a nic není nemožné, zachovejte své myšlenky upřené na výsledek a buďte vytrvalí. Zůstaňte pozitivní, bez ohledu na to, jak daleko Vás tento zákon tlačí zpět. I pokud se setká Vaše úsílí s prohrou, uklidněte se, neboť účinnost tohoto zákonu musí začít opět vzestupovat.


Zákon pohlaví

Tento zákon rozhoduje, že je v přírodě jak mužské tak ženské pohlaví. Obě pohlaví jsou nezbytné k existenci života.


Autorem slov, z kterých čerpám, je Joe Vulgamore PCP, CBI - instruktor Hermetické metody (7 zákonů).

Níže si dovoluji přidat obrázek z FB stránky Rozšířené vědomí: 10 způsobů, jak si zvýšit vibrace.


Co je to Zákon přitažlivosti?

15. srpna 2014 v 17:52 | Iveta Kočířová
Ahoj!

Máme tu první den, kdy si vymezíme pojem Zákon přitažlivosti.

Jak už jsem zmiňovala v předešlém článku, někteří z Vás jste měli možnost již tento pojem zaslechnout či jste dokonce viděli zfilmovaný dokument Tajemství a nebo přečetli stejnojmenou knihu. Samotný název "Zákon přitažlivosti" vznikl na podstatě tohoto zákona, tedy - "stejné přitahuje stejné"; nebo - "myšlenky se mění ve věci". Ať už jde o pozitivní myšlenky/emoce/situace/osoby nebo negativní, vše spolu rezonuje dle stejně naladěné frekvence či vibrace. A zákon přitažlivosti funguje, ať už jste to ochotni připustit nebo ne.

Takže pokud se smíříte s tímto faktem, máte možnost se díky mým příspěvkům naučit správně tento zákon používat a mít z něj tak co největší užitek.

Udám zde dva příklady:
1) Dejme tomu, že vstanete ráno a od samotného okamžiku, kdy jste vylezli z postele, začal Váš den velmi nepříznivě - nejenom, že jste zaspali, rovněž jste v koupelně uklouzli a tímto celý den jen spustil "mechanizmus", že se bude zdát Váš den ne zrovna nejšťastnějším. V zaměstnání příjdete do kontaktu s podobně naladěnými lidmi, kteří budou nepříjemní, a tím se Vám jen potvrdí Vaše domněnka, že dneska nemáte svůj den.
2) Ale co když vstanete z postele, slyšíte jak venku zpívají ptáci, vychází Vám vše přesně Vašich představ a okolnosti se celý den vyvíjejí tak, že je krásný den. I zde platí, že stejné přitahuje stejné a Vesmír to tak zařídí, abyste v tento den potkávali stejně naladěné lidi a situace.

Určitě Vás napadne otázka "Jak tedy aplikovat Zákon přitažlivosti do mého života?" - krok za krokem Vás s tímto seznámím. Je to nepřetržitý proces, který je třeba stále praktikovat, abyste získali to, co chcete do života "přitáhnout". S časem a trpělivostí se však můžete dostat do bodu, kdy se Vaše tužby zhmotní.

Pokud jde o manifestaci (zhmotnění Vašeho přání), mnoho lidí si mylně myslí, jak zákon přitažlivostivlastně funguje. Lidé, kteří viděli či četli Tajemství, tíhnou k víře, že stačí, aby člověk seděl "na zadku" a vizualizoval si svoje tužby, přičemž Vesmír mu tyto touhy zázračně splní jako kouzelný džin z Aladinovy lampy. Jde např. o BOHATSTVÍ, ZDRAVÍ, VĚCI, PENÍZE, HOJNOST... Pravda je však taková, že to není tak jednoduché. Užití tohoto zákonu zajisté může pomoci k zhmotnění Vašich tužeb, ale musí to být v návaznosti na Sedm Univerzálních Zákonů (o kterých více v dalším článku).

Podstatné, co byste měli mít na paměti je: "Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být". Vesmír posílá do Vaší cesty takové okolnosti a situace, proto, aby Vás obohatil. Jestli se Vám tyto okolnosti jeví jako dobré nebo špatné to Vesmír již nerozeznává. Je to vše na Vás a Vašich myšlenkách a pocitech - obojí na úrovni vědomé a podvědomé.

Zde je afirmace, kterou si snažím opakovat každý den:
""Věci, které se dějí v mém životě, jsou situace, které mě mají něco naučit. Jsou zde pro můj kompletní a celkový prospěch, abych z nich mohl/a získat sílu, moudrost a informaci, a to tím, jak s nimi budu pracovat. Moje "akce a reakce" určí výsledek těchto situací."

Přeji krásný zbytek dne,

Ivča

- čerpáno z článku "What is the Law of Attraction?" od Joe Vulgamore.

Seznámení se Zákonem přitažlivosti

14. srpna 2014 v 16:56 | Iveta Kočířová
Jak stále tvrdím, nic se neděje jen tak a vše má svůj důvod. O to víc jsem se o tomto přesvědčila, když jsem se před nějakým časem dostala do skupiny na sociální síti facebook, která mě zaujala svým názvem, a sice "Zákon přitažlivosti - Skupina pro začátečníky".

Netrvalo dlouho a v této skupině milých lidí jsem se dozvěděla o možnosti připojení se k brzy začínajícímu online workshopu, který bude trvat 6 týdnů. Říkala jsem si, že nemám co ztratit a hodinku denně tomu věnovat můžu.

A čeho se workshop vlastně týká? Podobně, jak už napovídá název skupiny, jde o seznámení se se Zákonem přitažlivosti (anglicky Law of Attraction), který možná někteří z Vás znáte z dokumentu Tajemství (The Secret, Austrálie/ USA, r. 2006, 90 min.). Rozdíl je v tom, že Zákon přitažlivosti je zde předkládán jako naprosto jednoduchý "patent", kdy si stačí něco vizualizovat a hned se Vám ona věc dostane do života. Zklamu Vás - tak jednoduché to opravdu není.

Postupně sem, na svůj blog, budu přidávat stručné zápisky z každého dne workshopu. Ačkoliv workshop začal dne 28. července 2014 a dnes je již 18. den, kdy se "učíme", myšlenka - sdílet toto "učení" ke mě přišla až dnes - vše má své správné načasování.

Autorem slov, z kterých čerpám, je Joe Vulgamore PCP, CBI - instruktor Hermetické metody (7 zákonů).

Jdeme na to.... :))